logo radan

Klub Kreatywnego Inżyniera FLOJAMO

Klub Kreatywnego Inżyniera FLOJAMO Promocja-Targi.pl
Podczas imprez targowych w roku 2018 będą czekały na najmłodszych zajęcia w Klubie Kreatywnego Inżyniera FLOJAMO. Profesjonalni animatorzy poprowadzą zajęcia dla dzieci od lat 3. Będą one przygotowane odpowiednio dla różnych grup wiekowych. Hasłem wiodącym będzie zwrot "Kreatywni przyszłością". Podczas warsztatów zwracać będziemy uwagę na budowanie świadomości właściwego wykorzystywania zasobów naturalnych Ziemi, doskonalenie umiejętności właściwego gospodarowania posiadanymi materiałami poprzez wielokrotne ich wykorzystanie, potrzebę właściwego planowania przestrzeni życiowej dla lepszej, bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej. Metoda prowadzenia warsztatów oparta będzie na wypełnianiu wstępnie przygotowanej przestrzeni modelu miasta projektami, wprowadzającymi kolor i ciepło oraz harmonię w krajobrazie. Pozwoli to młodemu konstruktorowi na odkrywanie zależności "człowiek - natura - życie".