logo radan

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród Promocja-Targi.pl
W związku z wiodącym tematem tegorocznej imprezy targowej "Czyste powietrze dla Jaworzna"
zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pod tym samym tytułem dla uczniów szkół podstawowych oraz
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
Celem konkursu było
- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
- kształtowanie u młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy targowej.
Nagrody zostaną wręczone w pierwszy dzień targów tj.
14.04.2018r. o godz. 11:00, Hala MCKiS w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 80